Petr Miketa Muž Klepněte pro zobrazení rodokmenu

Narozen(a): 1977

Petr rodina

Manžel(ka): <Bezejmený> (Manželé)
Děti: Jakub Miketa
 

Petr odkaz

Rodiče: Vilém Miketa, Hedvika Černá-Miketová
Sourozenci: Jiří Miketa, Lukáš Miketa